50 COMMENTS

  1. ድርሰት ባህልን እምነትን እና ማንነት ይጠብቃል ምክንያቱም እዉነት በእነዚህ ዉስጥ ስለሚገኝ ስለሆነም ስራዉን ብወደዉም ባጨራረሱ ግን አዝኛለሁ:: ለምን እንደማትሉኝ አዉቃለሁ ሁላችሁም ባትሆኑም አብዛኞቻችሁ እንደ እኔ ቅር ስለተሰኛችሁ。。。

Comments are closed.