50 COMMENTS

  1. እንደ ዚህ አይነት አጋጣሚ ብዙ አለ በሰው ሕይወት ግን የትናትን እያሰቡ በዛሬው ሕይወት ገብቶ መበጥበጥ ጥሩ አይደለም !
    ተባረኩ

  2. በጣም አሪፍ ነው ግን እኔ ግርም የሚለኝ ይሄ ፍቅር የሚሉት ፊልም ላይ ብቻ ነው የለው በገሀዱ አለም የታባቱ ነው የለው???????? ፕሊስ ካገኛችሁት ንገሩልኝ ልጠይቀው እንደሚፈልግ! !!!!

Comments are closed.