50 COMMENTS

  1. አሪፍ ስራ ነበር ግን ምሰሩት ክሊፕ ይመሳሰላሉ የያሬድ ነጉ፣ አንተ ፣ሳዋ ሳዋ የሚዘፍነው ሌሎችም ይኖራሉ በተረፈ በርታ

  2. ወይኔ ወይኔ በጣም ነው የሚያስደነግጠው እውነት እላችሀለው የዚህ ክሊፕ ክሩው !!! የአውነት ከመቀመጫዬ ብድግ ብዬ ክብር ለናንተ ብያለው !!! ከድምፃዊ እስከ አጃቢ ተወዋንያን !!! ዋው !!!

Comments are closed.